خانه » آخرین اخبار » نیم نگاهی به عملکرد دکتر عباس مقتدایی در دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی- تلاش در جهت رفع مشکلات زیربخشهای کشاورزی (دامداران، زنبورداران، مرغداران، گلخانه داران)

نیم نگاهی به عملکرد دکتر عباس مقتدایی در دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی- تلاش در جهت رفع مشکلات زیربخشهای کشاورزی (دامداران، زنبورداران، مرغداران، گلخانه داران)

دامداران، مرغداران، زنبورداران و گلخانه داران، از جمله گروه هایی هستند که مسایل و مشکلاتشان توسط واحد مطالعات و پژوهش دفتر احصاء، طبقه بندی شد و پس از آن پیگیری های لازم در راستای رفع مشکلات این اقشار صورت پذیرفت.

پیگیریهای صورت گرفته در راستای رفع موانع و مشکلات بخش کشاورزی

شماره نامه

سمت مخاطب

موضوع نامه

تاریخ

۲/۱۰۹

ریاست جمهوری

ارسال موارد درخواستی  دامداران

۹۴/۳/۱۶

۵۳/۲

وزیر جهاد کشاورزی

رفع مسائل و مشکلات دامداران / اختصاص بودجه برای خرید تضمینی شیر مازاد در بازار در بودجه سال ۹۲

۹۱/۱۰/۲۶

۳۳/۳

وزیر جهاد کشاورزی

تشکیل جلسه بابت مشکلات دامداران

۹۱/۱۲/۲۱۱*

۴۳/۳

وزیر جهاد کشاورزی

عدم رعایت مقررات مربوط به استخدام ناظرین کشاورزی

۹۲/۱/۳۱

۵۳/۵

وزیر نیرو

کاهش هزینه انشعابات برق دامداران و کشاورزان

۹۲/۸/۱۱

۶۳/۵

معاون اول رئیس جمهور

کاهش هزینه انشعابات برق دامداران و کشاورزان

۹۲/۸/۱۱

۷۳/۱۲

معاون برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور

درخواست ناظرین گندم درخصوص استخدام رسمی آزمایشی

۹۳/۱۱/۴

۱۳/۱۳

معاون برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور

با توجه به رونوشت سازمان مدیریت بحران کشور دستور مساعد درخصوص استمهال وام های کشاورزان

۹۳/۱۱/۱۰

۱۶۰

معاون رئیس جمهور ور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

درخواست ناظرین کشاورزی در خصوص رسمی شدن و عدم بازگشت به پیمانی

۹۴/۱۱/۲۹

۱۶۱

وزیر جهاد کشاورزی

ارسال موارد احصا شده مرغداران جهت بهره برداری و برنامه ریزی لازم

۹۴/۲/۷

۱۶۲

معاون رئیس جمهور ور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارسال موارد احصا شده مرغداران جهت بهره برداری و برنامه ریزی لازم

۹۴/۲/۷

۱۹۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دامداران

۹۴/۳/۱۶

۱۹۴

معاون اجرایی ریاست جمهوری

درخواست های دامداران و رسیدگی به مطالبات آن به پیوست

۹۴/۳/۱۶

۱۹۹

معاون اول رئیس جمهور

عدم پرداخت هزینه های جو بعد از یکماه از زمان تحویل محصول کشاورزان

۹۴/۴/۱

۲۰۰

وزیرجهادکشاورزی

عدم پرداخت هزینه های جو بعد از یکماه از زمان تحویل محصول کشاورزان

۹۴/۴/۱

۲۰۱

معاون اجرایی ریاست جمهوری

عدم پرداخت هزینه های جو بعد از یکماه از زمان تحویل محصول کشاورزان

۹۴/۴/۱

۲۰۲

وزیر جهاد کشاورزی

درخواست دامداران درخصوص مشکلات استمهال وام ها

۹۴/۴/۳

۲۰۳

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درخواست هوشبران شاغل در علوم پزشکی در خصوص استفاده از امتیاز کارشناسی

۹۴/۴/۲۰

۲۰۴

وزیرجهادکشاورزی

درخواست انجمن حمایت از کشاورزان در خصوص در نظر گرفتن یارانه به کودهای کمپوست از پسماند شهری

۹۴/۴/۲۰

۲۲۷

وزیر اقتصادی و دارایی

درخواست شرکت تعاونی کارخانجات تولید کننده کنسانتره و مکملهای خوراکی دام از پرداخت معافیت مالیاتی

۹۴/۶/۲۵

۳۶۸

وزیرصنعت ،معدن و تجارت

مسائل و مشکلات گاوداران

۹۲/۱۰/۱۶

۳۷۵

وزیرصنعت ،معدن و تجارت

رسیدگی به مطالبات دامداران پیرو صورت جلسه با معاون وزیر

۹۲/۱۱/۱۸

۳۷۶

وزیر نیرو

درخواست نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان

۹۲/۱۲/۱۵

۳۷۸

معاون برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور

رسیدگی به مشکل ناظران گندم با توجه به دستور قبلی

۹۳/۲/۱۳

۳۸۰

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

احقاق حق اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی تولید مرغ استان اصفهان

۹۳/۲/۱۳

۳۹۲

وزیر جهاد کشاورزی

مسائل و مشکلات گلخانه داران

۹۳/۶/۱۸

۳۰

ریاست کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

رفع مسائل و مشکلات دامداران / اختصاص بودجه برای خرید تضمینی شیر مازاد در بازار در بودجه سال ۹۲

۹۱/۱۰/۲۶

۵۰

ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

مشکلات عدیده صنعت دامپروری ،دامداران و مرغ داران کشور ونوشتن طرح حمایت های جامع و موثر از دامداران و …

۹۱/۱۱/۲۶

۶۱

ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

مسائل و مشکلات رشته های کشاورزی در استان خراسان جنوبی

۹۲/۲/۱۴

۹۲

ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بررسی وراهکار در جهت افزایش بهای برق کشاورزان

۹۲/۷/۸

۹۹

ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

عدم نظارت بر کیفیت و قیمت سموم کشاورزی تولید داخل ونیز سموم وارداتی

۹۲/۸/۱۸

۱۳۰

ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

پیرو نامه نظام صنفی کشاورزی درخصوص اصلاح بودجه ۹۳ مربوط به بخش کشاورزی

۹۳/۳/۱۳

۱۳۹

ریاست کمسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

طرح موضوع و مشکلات گلخانه داران و تعیین زمانی برای جلسه با فعالان این بخش

۹۳/۶/۱۸

۱۶۹

ریاست کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

درخواست زنبورداران در خصوص اصلاح بخشنامه تامین اجتماعی

۹۳/۱۱/۲۵

۱۷۰

ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

درخواست زنبورداران در خصوص اصلاح بخشنامه تامین اجتماعی

۹۳/۱۱/۲۵

۱۷۵

ریاست کمسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

ارسال موانع و مشکلات احصاء شده صنعت مرغداری جهت بهره برداری و در دستور قرار گرفتن کار کمسیون

۹۴/۲/۷

۱۸۵

ریاست کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

ارسال درخواست مهندسین ناظر کشاورزی مبنی بر استخدام به صورت رسمی – آزمایشی

۹۴/۳/۲

۲۰۴

معاون وزیر کشور

احقاق حقوق خسارت دیدگان یک دوره کامل کشت

۹۲/۲/۲۴

۳۴۰

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

نظارت کافی بر روند تعیین قیمت نهاده های کشاورزی

۹۲/۱۱/۷

۳۴۱

ریاست سازمان ملی استاندارد ایران

پایین بودن کیفیت سموم وارداتی و داخلی

۹۲/۱۱/۷

۳۵۰

معاون امور مجلس وزارت صنعت و معدن و تجارت

رسیدگی به مطالبات دامداران پیرو صورت جلسه معاون وزیر

۹۲/۱۱/۱۸

۳۵۱

معاونت بازرگانی داخلی صنعت معدن تجارت

رسیدگی به مطالبات دامداران پیرو صورت جلسه معاون وزیر

۹۲/۱۱/۱۸

۳۵۸

ریاست سازمان حفظ نباتات کشور

نظارت کافی بر کیفیت سموم داخلی و وارداتی

۹۲/۱۲/۴

۷۳۲

ریاست سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست شرکت تعاونی کارخانجات تولید کننده کنسانتره و مکملهای خوراکی دام از پرداخت معافیت مالیاتی

۹۴/۶/۲۵

۱۱

استاندار اصفهان

تسریع و تسهیل در فرایند استخدام ناظران کشاورزان

۹۲/۸/۱۷

۱۲

استاندار اصفهان

اعتراض کارکنان شرکت پلی اکریل

۹۲/۸/۱۸

۱۳

استاندار اصفهان

تقویت دبیرخانه هیات های ۳نفره مستقر در جهاد کشاورزی

۹۲/۹/۱۰

۱۴

استاندار اصفهان

رسیدگی به نحوه محاسبه خسارت ناشی از عدم کشت گندم کشاورزان اشتراکی

۹۲/۱۰/۳

۱۸

استاندار اصفهان

رسیدگی به مشکلات دامداران استان

۹۲/۱۰/۱۶

۲۰

استاندار اصفهان

پیرو نامه نظام صنفی کشاورزی در خصوص اعلام برنامه سالانه تحویل آب

۹۲/۱۱/۱۸

۲۲

استاندار اصفهان

ارسال نامه نظام صنفی کشاورزی و رسیدگی به مفاد آن

۹۲/۱۲/۱۹

۲۹

استاندار اصفهان

درنظر گرفتن مسائل صنف در خصوص بازگشایی آب و بذر

۹۳/۶/۱۵

۶۰

استاندار اصفهان

موضوع در خواست جلسه دامداران پیرو تجمع مقابل استانداری و صورتجلسه که معاون سیاسی قول مساعدت داده اند

۹۴/۳/۲۹

۶۴

استاندار اصفهان

درخواست استمهال وام های شرکت نقطه عطف که بذر اصلاح شده تولید می کنند

۹۴/۵/۱۶

۶۵

استاندار اصفهان

درخواست تشکیل کارگروه و رسیدگی به وضعیت استمهال وام ها با توجه به خشکسالی های اخیر

۹۴/۵/۲۵

۱۹

فرماندار اصفهان

لزوم تأمین اعتبار جهت آبرسانی سیار و کمک به تأمین علوفه دام

۹۱/۱۰/۲۶

۳۰

فرماندار اصفهان

رسیدگی به مسائل ومشکلات حوزه مسکن

۹۲/۲/۲۴

۷۴

فرماندار اصفهان

مورد توجه قرار گرفتن درخواست های نظام صنفی کشاورزی بازگشت به نامه نظام صنفی

۹۳/۷/۷

۶۵۲

معاونت برنامه ریزی استانداری

بکارگیری ۱۱۰ ناظر گندم وتامین اعتبار جهت آن ها

۹۳/۵/۵

۵۱۰

معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان

نامه اتحادیه دامداران در خصوص پرداخت مابه التفاوت یارانه شیر

۹۳/۳/۱۲

۷۶۰

ریاست اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان

درخواست جلسه با اتحادیه دامداران و معرفی محصولات لبنی و کشاورزی به تجار وارده به اصفهان

۹۴/۵/۲۵

/۱۶۱۱۰

صنف ادوات و نهاده های کشاورزی

اطلاع رسانی در خصوص نظارت بر قیمت سموم کشاورزی

۹۲/۱۰/۲۳

/۱۸۷۸

معاون بودجه منطقه ای معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور

ابلاغ هزینه خسارت کشاورزان با توجه به ابلاغ نوبخت

۹۳/۶/۲۳

۵۹/۱۸

معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت و معدن و تجارت

ابلاغ توزیع یارانه به دامداران توسط سازمان های استانها

۹۳/۵/۱۵

/۱۸۷۹

معاون امور مجلس راهبردی رئیس جمهور

ابلاغ هزینه خسارت کشاورزان با توجه به ابلاغ نوبخت

۹۳/۶/۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.